Phần mềm lập trình VĐK 8051 Keil C full và hướng dẫn cài đặt

0
2344

Để tiến hành cài đặt bạn tiến hành làm như sau:
B1: Bạn Click vào flie  c51v815.exe  trong file đính kèm (hoặc CD) màn hình sẽ xuất hiện như sau:


B2: Chọn Next màn hình sẽ xuất hiện như sau:

B3: Click chọn “i agree to all the terms of the preceding License Agreement”, sau đó chọn  Next  khi đó màn hình sẽ xuất hiện

B4: Bạn có thề để mặc định và tiếp tục chọn Next. Tuy nhiên bạn cũng có thề thay đổi nội dung thông tin cá nhân ở dưới :

B5: Chọn Next để bắt đầu cài đặt

B6: Sau khi quá trình cài đặt xong bạn chọn Finish để hoàn tất cài đặt.
Sau khi cài đặt xong bạn tiến hành cài key cho phần mềm:
B7:  Bạn mở chương trình Keil C vừa được cài đặt lên vào file => chọn License Managament màn hình sẽ xuất hiện như sau:

B8: Sau khi cửa sổ sau xuất hiện, bạn Copy Computer ID (CID) của máy mình  .

B9:bạn có thể chạy File Keil_lic-v3.2_2.exe  tích vào Extenal CID code và Pass CID bạn vừa copy được  ở trên  vào đó và chọn Generete 

B10: Chương trình sẽ tạo ra Key thích hợp cho máy bạn, nhiệm vụ của bạn là  copy key này.
h

B11: Bạn trở lại chương trình Keil C và Pass Key vừa copy vào New License ID Code (LIC):

B12: Cuối cùng ấn vào nút AddLIC chương trình sẽ  hiện lên *** LIC Added Sucessfully ***bạn chọn close để đóng cửa sổ này lại.

Một Số Hình Ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

0 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi