Thứ Bảy, Tháng Bảy 11, 2020
Tags Bài với thẻ "lap trinh pic"

Tag: lap trinh pic

CCS là trình biên dịch lập trình bằng ngôn ngữ C cho dòng vi điều khiển PIC đang được sử dụng phổ biến hiện...

PIC là một họ vi điều khiển RISC được sản xuất bởi công ty Microchip Technology. Dòng PIC đầu tiên là PIC1650 được phát...

1. # include Chỉ thị include được sử dụng để chèn một file vào chương trình nguồn của bạn Cú pháp của lệnh: #include <Tên_file> hoặc #include "Tên_file"  Nếu tên...

Chương trình biên dịch CCS cho vi điều khiển PIC #TYPE Chỉ thị tiền xữ lý #type cho phép người sử dụng định nghĩa lại kiểu...

#error Chỉ thị #error bắt chương trình biên dịch tạo ra một lỗi tại vị trí chỉ thị này bị bắt gặp trong quá trình...