Thứ Năm, Tháng Sáu 27, 2019
Tags Bài với thẻ "Pure Sine inverter"

Tag: Pure Sine inverter

Sử dụng PIC 16F684 với mạch cầu H tạo inverter sine từ 12V DC sang 220 V AC, công suất 200W, sử dụng PWM...