Tạo một project với CCS Complier

0
640

 Nhấp vào biểu tượng CCS để mở chương trình

 


Khi mở trình biên dịch lên

 

Vào New >> Source File >> Nhập đường dẫn >> Nhập tên >> Save

 

 Nhập vào khung soạn thảo đoạn chương trình sáng tắt PORT B sử dụng PIC 16F877A

#include <16f877a.h>                 //Goi thu vien PIC 16F877A
#use delay(clock = 4Mhz)         //Khai bao su dung thanh anh 4Mhz
void main(){
while(TRUE){
output_b(0xff);             //Xuat du lieu PORT B muc 1
delay_ms(500);            //Delay 500ms
output_b(0x00);           //Xuat du lieu PORT B muc 0
delay_ms(500);            //Delay 500ms
}
}

Để viết chương trình mới nhấn vào >> Close All (để đóng chương trình cũ) >> làm lại bước đầu. Còn nhiều chức năng nữa các bạn đọc File Help để tìm hiểu thêm.

 

Chúc các bạn thành công.

0 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi