Sử dụng PIC 16F684 với mạch cầu H tạo inverter sine từ 12V DC sang 220 V AC, công suất 200W, sử dụng PWM và lọc tạo ra sóng Sine cực đẹp.

0 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi