Thứ Tư, Tháng Năm 19, 2021

1. Giới thiệu Đầu năm 1980 Phillips đã phát triển một chuẩn giao tiếp nối tiếp 2 dây được gọi là I2C. I2C là tên...

Khái niệm SPI viết tắt của Serial Peripheral Interface, SPI bus – Giao diện ngoại vi nói tiếp, bus SPI. Chuẩn SPI được phát triển...

Giao tiếp UART là viết tắt của Universal Asynchronous Receiver – Transmitter, UART có mặt trên hầu hết các loại VĐK. Giao tiếp UART phải nói...

I. Giới thiệu AVR là một họ vi điều khiển do hãng Atmel sản xuất (Atmel cũng là nhà sản xuất dòng vi điều khiển...

1. Sơ đồ chân của text LCD Tên chân và chức năng: Thứ Tự Tên Chức năng 1 Vss (GND) 0 V 2 Vdd (VCC) 5 VDC 3 Vee Điều chỉnh độ tương phản, nguồn từ 0-5VDC 4 RS Lựa...

1. Phép toán Phép gán kí hiệu: “=”. - Cú pháp: Biến_1 = Biến_2; Trong đó Biến_2 có thể là giá trị xác định cũng có thể...

1 Cấu trúc chương trình     * Cấu trúc:             1. Khai báo chỉ thị tiền xử lý             2. Khai báo các biến toàn...
Làm mạch điện tử theo yêu cầu

MỚI NHẤT

Làm mạch điện tử theo yêu cầu

MỚI NHẤT

video

PHẢI ĐỌC