Chủ Nhật, Tháng Hai 24, 2019

1. Sơ đồ chân của text LCD Tên chân và chức năng: Thứ Tự Tên Chức năng 1 Vss (GND) 0 V 2 Vdd (VCC) 5 VDC 3 Vee Điều chỉnh độ tương phản, nguồn từ 0-5VDC 4 RS Lựa...

II.1. Hệ thống reset và khởi động Hệ  thống  mạch  reset  bao  gồm  2  hệ  thống  là  POR  (  Power  On  Reset)  và  PUC (...

1. Phép toán Phép gán kí hiệu: “=”. - Cú pháp: Biến_1 = Biến_2; Trong đó Biến_2 có thể là giá trị xác định cũng có thể...

1 Cấu trúc chương trình     * Cấu trúc:             1. Khai báo chỉ thị tiền xử lý             2. Khai báo các biến toàn...
Làm mạch điện tử theo yêu cầu

PHẢI ĐỌC

Làm mạch điện tử theo yêu cầu