Thứ Tư, Tháng Năm 19, 2021

1. Sơ đồ chân của text LCD Tên chân và chức năng: Thứ Tự Tên Chức năng 1 Vss (GND) 0 V 2 Vdd (VCC) 5 VDC 3 Vee Điều chỉnh độ tương phản, nguồn từ 0-5VDC 4 RS Lựa...

II.1. Hệ thống reset và khởi động Hệ  thống  mạch  reset  bao  gồm  2  hệ  thống  là  POR  (  Power  On  Reset)  và  PUC (...

1. Phép toán Phép gán kí hiệu: “=”. - Cú pháp: Biến_1 = Biến_2; Trong đó Biến_2 có thể là giá trị xác định cũng có thể...

1 Cấu trúc chương trình     * Cấu trúc:             1. Khai báo chỉ thị tiền xử lý             2. Khai báo các biến toàn...
Làm mạch điện tử theo yêu cầu

MỚI NHẤT

Làm mạch điện tử theo yêu cầu

MỚI NHẤT