Phủ đồng trong Altium

0
4169
Phủ đồng (Polygon) cho mạch in 
Phủ đồng
Lên phiên bản 14, Altium có 1 chút thay đổi khi đổ đồng (Phủ đồng – Polygon) cho mạch, đó là:
Nhấn P G để mở tùy chọn polygon
+ Chọn hình thức phủ (Hatched – Lưới, Solid – Kín..)
+ Chọn kết nối lớp phủ đến net nào đó hay không.
+ Chọn Layer muốn phủ đồng.
+ Nên đặt tên cho lớp phủ để dễ quản lý.
Chú ý thêm nữa đó là nhớ tick vào tùy chọn Is Poured dưới cùng, sau đó nhấn OK.

0 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi