SCHMITT TRIGGER

0
573
Mạch SCHMITT TRIGGER
ký hiệu:
Schmitt Trigger là mạch so sánh : khi điện áp đầu vào lớn hơn ngưỡng trên thì ngõ ra là cao ( nếu ST không đảo) hoặc thấp (nếu STđảo). Ngõ ra sẽ giữ nguyên mức nếu điện áp nằm giữa ngưỡng trên và ngưỡng dưới. khi điện áp vào thấp hơn ngưỡng dưới thì ngõ ra sẽ thay đổi.
Schmitt Trigger sử dụng OPAMP:
hầu hết các mạch Trigger đơn giản sữ dụng bộ so sánh có hệ số hồi tiếp dương. hình dưới:
VTHRESHOLD = VSUPPLY x RI
RFB + RI

VINPUT <= – VTHRESHOLD
VINPUT >= VTHRESHOLD

RTOT = 1
1/R1 + 1/R2 + 1/RFB
A = VREF x RTOT
R1
B = VSUP x RTOT
RFB

VTHRESHOLD_HIGH = A + B

VTHRESHOLD_LOW = A – B
RTOT = (R1 x RFB) / (R1 + RFB)
VTHRESHOLD_HIGH = V * R2 / (R2 + RTOT)
RTOT = (R2 x RFB) / (R2 + RFB)
VTHRESHOLD_LOW = V x RTOT / (R1 + RTOT)
VTHRESHOLD_HIGH = VSUP x R4 / (R1 + R2 + R4) – 0.62
VTHRESHOLD_LOW = VSUP x R4 / (R1 + R2 + R4 + R1 x R4 / R3) + 0.61 

0 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi